نمایش 1 - 7 از 7
وزارت ارتباطات نگران تلگرام است؛ اظهارات وزیر این وزارتخانه و دیگر مسئولانش محدود است به جمله‌هایی که از آنها می‌توان دریافت پای انتشار گسترده تصاویر مستهجن در لوای یک «ابزار ارتباط موبایلی» در میان است.
گزارش:
یکی ازمشاهیرکمترشناخته شده آذربایجان آقای میرقنبرحیدری شیشوانی است. مردی که بیشتر به رییس جمهور میرقنبر معروف است. من چندسال قبل درهمایش خاطرات تلخ وشیرین دانشجویی درتهران با ایشان آشنا شدم. همه اورا «رییس جمهور میرقنبر» صدا می ردند.
واجبی که فراموش شده!
حلقه ی گم شده چیست و چرا دختران ما فکر می کنند این فرهنگ ماست! چرا فکر می کنند این خوب است! چرا مسئولین ساکتند؟! ساکت که نه..
شغل، دغدغه بسیاری از بانوان
در حالي كه در برهه‌هاي مختلف و به بهانه‌هاي گوناگون از جمله حفظ حرمت زنان، محدوديت‌هايي براي اشتغال زنان در نظر گرفته مي‌شود، نسبت به اشغال مشاغل زنانه توسط مردان واكنش خاصي ديده نمي‌شود.
زندگی‌های امروزی در انواع هیاهوی بی‌حد و حصر هر روز سخت و سخت‌تر می‌شود و مطمئنا این روزها همه با معضلی به نام پیامک‌های تبلیغاتی مواجه هستند، پیامک‌هایی که اطلاع‌رسانی و استفاده منطقی را به مزاحمی برای همه تبدیل کرده‌اند.
یک طنز کاملاً دانشجویانه!
اینجا وایرلس هم داریم. یعنی داشتیم. البته تا چند هفته پیش از داشتن باز هم نداشتیم. با سیستم های سایت شبانه روزی خوابگاه (که روزی 2.5 ساعت باز است) تنها می توانستیم Minesweeper بازی کنیم. اما حسب الامر دستور یکی از مسئولین دانشگاه، اردیبهشت ماه امسال (برای استفاده دانشجویان در سال تحصیلی) تنها عیب خوابگاه نیز مرتفع گردید ولی چند هفته بعد به علت اتمام قرارداد خوابگاه با وایرلس فروشی، آخرین نشانه تمدن در خوابگاه هم از بین رفت!
ازدواج و هزار اما و اگر برای جوانان؛
ازدواج؛ یک کلمه ساده با هزاران تصویر مختلف که شنیدنش به سرعت ذهن هر شنونده‌ای را سرشار از حرف‌ها و خاطرات رنگارنگ می‌کند، خاطراتی از جنس زندگی…