آذرقلم
تاریخ : 5. اسفند 1394 - 9:41   |   کد مطلب: 2095
علیرضا ابراهیمی طی یادداشتی نوشت:خریدن آراوبه تبع آن آرای وارداتی پدیده تازه وموضوع جدیدی نیست که تنهامحدودبه انتخابات دهم باشد!دردوره های قبلی هم چنین پدیده ای دربرخی ازشهرستانهاحتی درحوزه های انتخاباتی بزرگ هم رایج بوده است.

علیرضا ابراهیمی طی یادداشتی نوشت:خریدن آراوبه تبع آن آرای وارداتی پدیده تازه وموضوع جدیدی نیست که تنهامحدودبه انتخابات دهم باشد!دردوره های قبلی هم چنین پدیده ای دربرخی ازشهرستانهاحتی درحوزه های انتخاباتی بزرگ هم رایج بوده است.

دربرخی ازحوزه های انتخاباتی چنان گسترده وعلنی بوده که به عنوان یکی ازعوامل اصلی “ابطال نتیجه انتخابات “دربرخی ازحوزه ها هم قلمدادشده است.اماآنچه که دارای اهمیت وقابل بررسی وتحلیل بیشتری می باشد؛سطح بندی ،شدت ویادرجه بندی وگستردگی این پدیده است که درحوزه هاباتوجه به شرایط ووضعیت جغرافیایی،معیشتی،آگاهی مردم وشرایط سیاسی واجتماعی آنهامتفاوت است؛همچنین دراین میان افرادی ویاگروههایی وجودداردکه تحت عنوان “دلالان انتخاباتی”مدتهاقبل ازشروع فرآیندانتخابات باشناسایی کاندیداهای احتمالی دارای توان مالی واقتصادی بالافعالیت خودرادرمناطق موردهدف که عمدتا مناطقی محروم ودارای تراکم بالای جمعیتی وفقرهستند؛شروع وبا استارت پروسه انتخابات اقدامات خودرابرای تطمیع واجیرکردن شاخه های اصلی وفرعی که دارای نفوذخانوادگی ،محله ای،روستایی،منطقه ای وطایفه ای هستند؛شدت بخشیده وبه اصطلاح واردمعاملات انتخاباتی میشوند.این واسطه گران متاسفانه دربرخی ازدوره ها باعث رای آوری وپیروزی کاندیدای موردحمایت خودهم میشوند!
آنچه که مسلم است ،این است که طبق قانون انتخابات “خریدوفروش رای “جرم بوده ومتخلفین چه خودکاندیدها وچه طرفدارانشان توسط مدعی العموم که قانونا”دادستان “می باشدبه عنوان مجرم شناخته شده وبایستی موردمحاکمه وتعقیب قرارگیرند.
اماسوال اینجاست که چرابا وجودقانون و مجازات تعیین شده ؛روزبه روز پدیده یادشده(رای های پولی ووارداتی) درجریان انتخابات گسترش پیداکرده وبردامنه آن افزوده میشود؟همچنین علت ویاعلل اصلی گرایش برخی ازمردم وگروههای مردمی دراستقبال ازاین پدیده چه میتواندباشد؟

آیاعلت؛ فقراقتصادی است ویااینکه از میزان تعلق وعلاقه آنان به یکی ازاساسی وسرنوشت سازترین عنصرحیاتی واجتماعی خویش کاسته شده است؟ازطرفی دلایل گرایش برخی کاندیداهای انتخاباتی به سمت وسوی آرای پولی ووارداتی درچیست؟چه نیازی برای صرف هزینه های سرسام آورویاخریدآراتوسط آنان وجوددارد؟وآیاضعف درقانون است ویا اینکه سهل انگاریها درانجام وظایف توسط دولتیات ونهادهای مربوطه هست؟

درهر صورت پدیده شوم ذکرشده چنان برافکارواذهان مردم رخنه کرده وچنان ویرانگرونابودکننده است که واقعانیازمندموشکافی دقیق وجامع بوده وایجادعزم ملی ،مردمی ،امنیتی وقانونی برای پیشگیری ازاثرات وعوارض جبران ناپذیرش مخصوصادردوره های بعدی  اجتناب ناپذیرمی باشد.

مخاطبین محترم

۱) گلشن راز، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .

دیدگاه‌ها

خب که چی؟؟؟؟ اینا یه حرفهای بدیهی و عوامانه هستند که یک زن خانه دار هم اینهارو میدونه.... راه حل چیه؟؟؟ باید راهکاری برای جلوگیری از این پدیده ی شوم و در حال زیاد شدن ، ارائه بشه نه اینکه حرفهای عمومی و خاله زنکی رو تکرار کنیم؟؟؟؟؟؟

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت