آذرقلم
تاریخ : 5. فروردين 1394 - 0:45   |   کد مطلب: 920
پیام نوروز ۹۴ را مقام معظم رهبری «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» اعلام کرده‌اند که هم با فلسفۀ خود نوروز همخوانی دارد و هم یک برنامه استراتژیک نظام و کشور به شمار می‌آید.

ابوالفضل غنی زاده رئیس دانشگاه پیام نورشبستر در گفتگو با آناج ، به تبیین نامگذاری سال ۹۴ و سخنرانی اول سال مقام معظم رهبری پرداخت که متن آن به شرح ذیل می باشد:

نوروز، بدون دخالت هر اراده خاصی، به عرف و آیین تبدیل شده است

 تحلیل شما درباره نامگذاری امسال چیست؟

زمستانهای سرد و یخبندان ایران باستان برای زندگی و معیشت مردم تهدید و بحرانی بیش نبود بنابراین وقتی فصل سال پا به بهار می‌گذاشت، مردم، رستاخیز طبیعت، طلوع نور و حضور گرمی را، خواسته و ناخواسته، جشن می‌گرفتند زیرا که گره‌ها�� حیاتیِ زندگی با آن گشوده می‌شد و زراعت و دامداری که زیرساخت زندگی مردم بود، امید به خود می‌گرفت.نوروز رسمی است که بدون دخالت هر ابداع و اراده خاصی در طول تاریخ تبدیل به عرف و آئین شده است. حکام و سلاطین نیز از این عرف مقبول مردم، حسن استفاده را می‌کردند و دیدار، عقود و قراردادها، بساط بار خاص و عام خود را در آن ترتیب می‌دادند. البته فلسفه جاری زمان در ادوار مختلف تاریخی در رویش و ریزش مناسبت‌های آن دست داشته است. مثلاً بعد از ظهور اسلام، فرهنگ اسلامی در آئین و پاسداشت این جشن طبیعت دخالت کرده و رنگ و لعاب آن را بیشتر اسلامی و مسلمانی کرده است.

پیام نوروز ۹۴ را مقام معظم رهبری «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» اعلام کرده‌اند که هم با فلسفۀ خود نوروز همخوانی دارد و هم یک برنامه استراتژیک نظام و کشور به شمار می‌آید.

بار معنایی، همدلی و همزبانی، ادبی و روانشناختی بود، اما بعد از این تبدیل به گفتمان سیاسی می شود

 آیا الفاظ «همدلی و هم‌زبانی» در ادبیات سیاسی بار معنایی خاصی دارند؟

این دو واژه تا حالا بار سیاسی به خود نداشتند. بار معنایی‌شان بیشتر ادبی و کمی روانشناختی بود. ولی بعد از این تبدیل به گفتمان سیاسی می‌شود و در ادبیات سیاسی بار معنایی خاصی پیدامی‌ کند.

منظورتان از بار معنایی خاص چیه؟

هرواژه با یک ظرفیت و استعداد خاصی وبه خاطر معنا و مفهوم خاصی تولید می‌شود. گاهی در برخی الفاظ این دو ویژگی خیلی بالاست و فراسوی جغرافیا و محدویت های دیالکتیک،می‌توانندمفاهیم بیشتری را در خود پوشش بدهد. پویایی و مانایی یک واژه در بستر تاریخ به این دو ویژگی بستگی دارد.

امروزه وجود فضای رسانه و شبکه‌های مجازی به شیوع و گستردگی این نوع واژگان کمک می‌کنند و خیلی طول نمی‌کشد که آن‌ها را به «گفتمان» تبدیل می‌کنند. گفتمان سازی یکی از مؤلفه‌های مهم ادبیات سیاسی روزگار اخیر است.

 قراینی چون عبارت‌های؛ «آرزوهای بزرگ و آزمون بزرگ» دامنۀ پیام حضرت آقا را گسترده تر از وضع ظاهر سخنرانی نشان می‌دهد.

ادبیات سیاسی غرب از پیام نوروز ۹۴، کدام کلمات را بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد؟

در خطابۀ مقام معظم رهبری واژگان و عبارت‌های حجیم و بی نظیری به چشم می‌خوردکه در حوزه مطالعات تحلیل محتوا، ساعت‌هامی‌توان در تخصص‌های مختلف راجع به آن‌ها میزگرد تشکیل داد و سخن راند. در این کوتاه زمان چنین می‌توان سئوال شما را جواب داد: از نظر ساختار؛ ثقل پیام معظم له دو حوزۀ مردم ایران و حکومت آمریکا را شامل می‌شود. قلمرو بحث هر چند در ظاهر در حوزۀ مذاکرات هسته ای ترسیم شده ولی قراینی چون عبارت‌های؛ «آرزوهای بزرگ و آزمون بزرگ» دامنۀ آن را گسترده تر از وضع ظاهر نشان می‌دهد.

از مجموع ۳۰۲۸ کلمۀ به‌کاررفته در سخنرانی، ۲۸ بار کلمۀ اقتصاد کاربرد داشته است

معظم له رفتار نهفته، حرفه‌ای، بالفعل و بالقوۀسیاستمداران آمریکا را از سال‌ها قبل به موقع تشخیص داده‌اند. آن‌ها به دنبال اجرای فن اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی هستند و بر این باورند که با انقباض یا قفل‌کردن گسترۀ اقتصاد بین‌المللی می‌توانندخواسته‌های خود را بر مردم ایران تحمیل نمایند. در این راستا در پیام نوروز ۹۴ بیشتر بر موضوع اقتصاد تأکیدداشته‌اند. از مجموع ۳۰۲۸ کلمۀ به‌کاررفته در سخنرانی، ۲۸ بار کلمۀ اقتصاد کاربرد داشته است.در قالب عبارت‌هایی چون؛ کارزار اقتصادی/ اقتصاد مقاومتی/ فعالان اقتصادی/ عرصۀ اقتصادی/ اقتصاد ملی و ….

بالاترین دغدغۀ رهبری در پیام نوروز ۹۴ «اقتصاد» با رویکرد سلبی و «اسلام»با رویکرد ایجابی است.

بعد از کلمۀ اقتصاد کدام کلمات کاربرد بیشتری دارند؟

البته در فرمایشات معظم له بالاترین بسامد واژگان ازنظر فراوانی شامل کلمۀ «اسلام»می‌شود که ۲۹ کاربرد برای خود دارد.بعدازآن کلمات: اقتصاد ۲۸/ ایران ۲۷/ ملت ۲۵ /دولت ۲۵/ مردم ۲۳/ انقلاب ۲۲ و آمریکا ۲۱ قرار دارد. بر اساس فراوانی به‌کار رفته در فرمایش معظم له چنین می‌توان نتیجه گرفت؛ که بالاترین دغدغۀ ایشان در پیام نوروز ۹۴ «اقتصاد» با رویکرد سلبی و «اسلام»با رویکرد ایجابی است.

البته اگر ملت و مردم را ازنظربارمعنایی برای همدیگر هم‌افزا یا هم‌پوشان قرار دهیم بسامد مشترک آن دو به فراوانی ۴۸ می‌رسد و این سخن از توجه مقام معظم رهبری به نقش مردم در پشتیبانی از انقلاب دارد.

نظام اسلامی، در مراودات بین‌المللی با هر دولت خارجی بر اساس خاستگاه، پشتیبان و مولفه های قدرتش رفتار می‌ کند

«همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت» در گسترۀ بین‌المللی چه تأثیری خواهد گذاشت؟

نظام اسلامی، در مراودات بین‌المللی با هر دولت خارجی بر اساس خاستگاه، پشتیبان و مولفه های قدرتش رفتار می‌ کند. نظام جمهوری اسلامی خاستگاه اسلامی و عاشورایی دارد و مردم پشتیبان حقیقی آن به شمار می‌روند. بعد از عنایت الهی، اسلامیت، جمهوریت، شهادت، دستاوردهای علمی و فناوری، مولفه های قدرت آن محسوب می‌شوند. سستی و گسست در هرکدام از این موارد موجب تزلزل نظام در مراودات بین‌المللی خواهد شد.

در مراودات دیپلماتیک«وحدت مطلوب» کارآمدترین شیوه برای امور خارجه جمهوری اسلامی است

وقتی قدرت‌های بین‌المللی احساس بکنند که با دولت و ملت همدل و هم‌زبانی مواجه هستند، در مذاکرات و مراودات سیاسی و غیرسیاسی رفتارهای منطقی و عقلایی را بر دیگررفتارها ترجیح می‌دهند. در مراودات دیپلماتیک«وحدت مطلوب» کارآمدترین شیوه و رفتار سیاسی برای امور خارجۀ جمهوری اسلامی است.

لفظ «آروزها» ۵ بار در پیام نوروز به‌کاررفته است و قیدهای «دست‌یافتنی» و «ما» بر جنبۀ محقق‌الوقوع بودن آن تأکید دارد

 عبارت‌های؛ «آرزوهای بزرگ و آزمون بزرگ» در قلمرو بحث پیام مقام معظم رهبری چه پیامی برای مردم ایران و جهان دارد؟

لفظ «آروزها» ۵ بار در پیام نوروز به‌کاررفته است و قیدهای «دست‌یافتنی» و «ما» بر جنبۀ محقق‌الوقوع بودن آن تأکید دارد. مقام معظم رهبری حصول قطعی آن را منوط به شروط می‌دانند:یکی ازمهم‌ترین شروط عبارت است ازهمکاری‌های صمیمانه میان ملّت ودولت؛ اگر این همکاری صمیمانه ازدو سو شکل بگیرد،یقیناً همۀ آنچه را که جزو آرزوهایمان است دست‌یافتنی است وآثار آنرا مردم عزیزمان به چشم خواهنددید.

«آرزو» در ادبیات سیاسی نشانۀ پویایی، حرکت و حیات است و «آزمون» سخن از دوراندیشی، تشخیص به هنگام و تعقل دارد.

عبارت «آزمون بزرگ» ۲ بار در سخنرانی معظم له به‌کاررفته است و «ایستادگی» مقدمۀ آن و «موفقیت» دستاورد آن معرفی شده است:این ملت ایستاده است وباکمال موفقیت ازاین آزمون بزرگ بیرون خواهدآمد.رهبرانقلاب،توفیق و مدد الهی را عامل اصلی موفقیت ملت ایران دراین مسیر برشمردند. «آرزو» در ادبیات سیاسی نشانۀ پویایی، حرکت و حیات است و «آزمون» سخن از دوراندیشی، تشخیص به هنگام و تعقل دارد.

 نقد عقلایی ابزار سازنده در جامعه مردم‌سالاری دینی به شمار می‌رود

 از دیدگاه مقام معظم رهبری دولت و ملت چگونه می‌توانند به همدلی و هم‌زبانی دست بیابند؟

از دیدگاه معظم له سعۀ صدر دولت و انتقاد منطقی توأم با اخلاق اسلامی منتقدین این دو مؤلفه را عملی می‌سازد. البته این به معنی این نیست که افراد متعهد و اهل دغدغه دست از احساس مسئولیت بردارندو از نقد منصفانه کناره بگیرند. بلکه نظارت و نقد عقلایی ابزارهای سازنده در جامعه مردم‌سالاری دینی به شمار می‌روند. البته نباید از یاد ببریم که ایشان وظیفه منطقی و عقلایی ملت، به‌عنوان کارفرما، و دولت، به‌عنوان کارگزار، را به‌وضوح تبیین نموده‌اند.

هندسه نظام اسلامی بر ۴ پایه نماز و ذکات و امر به بزرگترین معروف و نهی از بزرگترین منکر و همدلی دولت و ملت استوار است

 مهم‌ترین تذکرات فرهنگی مقام معظم رهبری در این خطابه چیست؟

معظم له به مباحث فرهنگی در چهارپایه اصلی هندسۀ نظام جمهوری اسلامی اشاره دارند: نماز و زکات و دو حوزۀ؛ بزرگ‌ترین منکرها و بزرگ‌ترین معروف‌ها؛و همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت را زیرمجموعه این مباحث معرفی می‌کنند.

رهبرانقلاب «امربه‌معروف ونهی ازمنکر»را زیربنای همه‌ ی احکام اسلام می‌دانندو با تأکیدبراینکه همه مؤمنان درهرنقطه‌ای ازعالم موظف‌اند که جامعه رابه سمت نیکی و معروف سوق داده وازگرایش به سمت پستی وپلشتی برحذردارند. به اعتقاد ایشان: آنچه بایدمورد توجه محوری قرارگیرد،امر به بزرگ‌ترین معروف،یعنی ایجاد و حفظ نظام اسلامی است.

ایشان،حفظ آبروی ملت ایران،اعتلای فرهنگ،سلامت محیط اخلاقی،سلامت محیط خانواده،تکثیروتربیت نسل جوان آمادۀ اعتلای کشور،رونق دادن به اقتصادوتولید،همگانی کردن اخلاق اسلامی،گسترش علم وفناوری،استقرارعدالت قضایی واقتصادی،مجاهدت برای وحدت اسلامی،اعتلای ملت واقتدارامت اسلامی را ازدیگربزرگ‌ترین معروف‌هابرشمردندکه همه موظف به تلاش برای تحقق آن‌ها هستند.

رهبرانقلاب،همچنین بااشاره به مصادیقی ازبزرگ‌ترین منکرها،ازجمله ابتذال فرهنگی،کمک به دشمنان،تضعیف نظام وفرهنگ اسلامی وتضعیف اقتصاد،علم وفناوری افزودند: ذات مقدس الهی اولین و پیامبر اسلام (ص) وائمه معصومین (علیهم‌السلام) ازجمله برترین وبزرگ‌ترین آمران به معروف وناهیان از منکرهستندولازم است همۀ مؤمنین در هرنقطه‌ ای ازجهان اسلام نیزبه این فریضه الهی عمل کنند.

اگر ملتی، فرصت ها و تهدیدهای تاریخ خود را تشخیص ندهد، به درازای تاریخ باید به ندامت و پشیمانی بنشیند

 در بیانات مقام معظم رهبری مهم‌ترین راهکار در مبارزه با تحریم و تهدید جهان غرب چیست؟

تقویت تولیدات داخلی. معظم له درتبیین راه‌های تقویت تولیدداخلی فرمودند: حمایت ازبنگاه‌های متوسط وکوچک،تقویت فعالیت بنگاه‌های دانش‌بنیان،ایجادنهضت کاهش خامفروشی،تسهیل سرمایه‌گذاری،کاهش واردات کالاهای مصرفی ومبارزه باقاچاق،راه‌های حمایت ازتولیدداخلی است که البته بانک‌ها می‌توانند دراین خصوص،هم نقش حمایتی داشته باشند و هم نقش تخریبی؛لذا مسئولان ارشدبانکی کشور بایدبه این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

 سخن آخر

هر فصلی از تاریخ برای خود فرصت‌ها و تهدیداتی دارد که اگر ملت به هنگام، با تعقل و درایت در تشخیص و بهره‌مندی از آن‌ها نکوشد به درازای تاریخ باید در ندامت و پشیمانی به سر ببرد.

مخاطبین محترم

۱) گلشن راز، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت